ABT

Q4: Økte inntekter i fjerde kvartal 2016 sammenlignet med samme periode året før

Tuesday 28.02.17

Q4: Økte inntekter i fjerde kvartal 2016 sammenlignet med samme periode året før

Category: Press Releases

Aqua Bio Technology ASAs inntektsutvikling fortsatte i fjerde kvartal 2016 og økte med 20 prosent sammenlignet med fjerde kvartal året før. Overskuddet ble påvirket av engangskostnader og utvidelse av virksomheten. Inntektene for hele året økte med 27 prosent fra 2015.

Les hele pressemeldingen

<- Back to: Home